ხე

მასიური ხე

მასიური ხე – დამუშავებული და გამომშრალი მასალა, რომლებიც მიიღება ბუნებრივი ხისგან.

სიაში დაბრუნება