ნესტგამძლე ლამინირებული ფილა

DSP ფურცლოვანი მასალაა. ის მიიღება ცხელი დაპრესვის შედეგად მერქნის ბოჭკოების მასიდან. ნედლეული მრავალფეროვანია, თუმცა ძირითადად გამოიყე...

კითხვის გაგრძელება